Csurak Erzsébet selyemművész
 D I S Z K O G R Á F I A Csurák Erzsébet selyemművész oldala
Csurák Erzsébet selyemművész portré
"Úton lenni izgalmas kaland! Úton lenni térben és időben, fejben, szívben és lélekben, a múltból a jelenen át a jövőbe. Nincs kitaposott ösvény, de Isten tudja, hogy merre kell mennem! Ebből a hitből születtek meg a kiállítás képei, amelyek az én belső világom selymei, sejtelmei. Napút, fényút, selyemút…."

Fiatalkorom óta szabadidőmben és különböző szakkörökben sokat rajzoltam. Több városi és országos rajz verseny győzteseként komolyan érdekelt a képzőművészet. Gimnáziumi éveimben nyaranta résztvevője voltam Tokajban annak az alkotó tábornak, ahol a hetvenes évek meghatározó szellemi képviselői – írók, költők, zenészek és képzőművészek dolgoztak együtt.
Ez a közeg olyan szabad szellemi színtér volt, amely meghatározó értékeket és élményeket adott számomra. Ebben a táborban a középiskolások képzőművész tanára Lantos Zoltán volt, aki jelentős hatással volt későbbi szemléletmódomra és világlátásomra. Rajztanári diplomámat 1982-ben szereztem a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán. Ekkoriban grafikákat és akvarelleket készítettem leginkább.

A diploma megszerzését követően 1982-ben Győrbe költöztem, és Győr kulturális életének szervezésében kezdtem dolgozni. 1994-től szerveztem a város fesztiváljait és nagy rendezvényeit.

Munkám mellett mindig fontos maradt számomra az alkotás – rajzolás-festés Egy véletlen, - vagy mégse - folytán megismerkedtem a selyemfestéssel, amely nagy hatással volt rám. Szerettem volna a technikát jobban megismerni, ezért 1992-ben selyemfestés tanulmányokat folytattam Bécsben a Kronsteiner Haus Művészeti Iskolában. Selyemre festett munkákkal 1993 óta szerepelek különböző kiállításokon, galériákban: Budapest, Pécs, Kőszeg, Győr, Szentendre, Gyula, Cegléd, Kaposvár, Brassó, Silkeborg, Arthus, Izmir. 1995-ben egy hónapot töltöttem Dániában, ahol egy Nemzetközi Művésztelepen dolgoztam. 1997-ben egyéni kiállításon szerepeltem Győrben a Mediawave fesztiválon, ahol munkáim nagy sikert arattak, majd 1998-ban megtartottam egyéni kiállításomat a győri Zichy-palotában. 2010-ben újabb önálló kiállítással mutatkoztam be a győri Városi Művészeti Múzeumban. Nagy öröm számomra, hogy 2011-ben a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében önálló tárlattal szerepelhettem a fővárosban. Legutóbbi jelentős bemutatkozásom -egyedüli magyar alkotóként - Izmirben volt a World Art Games által szervezett II. Nemzetközi Képzőművészeti Konferencián és Kiállításon.

Közben az életpályám szakmai területen kezdett kiteljesedni. Győr város kulturális életének, fesztiváljainak szervezésében egyre jelentősebb feladatokat kaptam. 2001. és 2009. között a Győri Fesztiváliroda igazgatójaként tevékenykedtem. Ezekben az években nagyon sokat dolgoztam, pl. főállásom mellett szabadidőmben dolgoztam a Mediawave fesztiválban és hat éven keresztül a „Művészetek Völgye” stábjában.

1999 óta óraadóként - művelődésszervező és andragógus hallgatókat - oktatok a Nyugat-magyarországi Egyetem győri karán. Munkám a elismeréseként az egyetem rektorra 2004-ben „címzetes főiskolai docens” címet adományozott számomra. A Győri Művészeti és Fesztiválközpontban programigazgatóként és igazgató helyettesként dolgoztam. 2012 áprilisától a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Karának karrier irodáját irányítom. Az utóbbi két évben újra előtérbe került a selyemfestés, mostanáig több mint 40 nagyméretű selyemkép készült el. Nagy váltás ez számomra, hiszen több mint tíz évig nem dolgoztam, nem foglalkoztam festéssel, csak fejben…” Ez a teoretikus gondolkozás, fejben készülni, jellemző minden művészemberre, azokra is, akik folyamatosan alkotnak, de azokra szintúgy, akik hosszú érési folyamatban kell, hogy végigmenjenek hatásokon, technikai kísérleteken, kommunikációs hálókon, hogy végül megalkossák egyéni világukat.

ÉLETPÁLYA